In Value, uw partner in business

Disclaimer

Hoewel bij het gereedmaken van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. In Value is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.

© 2005, In Value
Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan In Value. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze internetsite worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van In Value.

Daarnaast is op de In Value internetsite een Privacy verklaring van toepassing. In Value adviseert u ook hiervan voor het gebruik van de In Value website, kennis van te nemen.